Connect Server Online
Game Server Online
Siege Server Offline
Wszystkich Graczy 1222
Wszystkich Postaci 1781
Wszystkich Gildii 43
Graczy Online 5
 • WykopMU > Grand Reset Bonus
NAGRODY ZA GRAND RESET // GRAND RESET REWARDS

 


 

Wbijając 40 resetów mamy możliwość wykonać Grand Reset. Podczas każdego GR otrzymujemy w nagrodę 2000 dodatkowych punktów do rozdania oraz mamy możliwość skorzystania z jednego ze specjalnych bonusów.

Once you have 40 resets, you can make Grand Reset. You will be granted with 2000 additional points for each GR and have acces to one of additional bonus as below.


+WYMIANA SETU // SET EXCHANGE:

Wymiana setu polega na wymianie dowolnego setu +13+28 na taki sam set +0+0 ale z dodatkową, wybraną opcją excellent. Razem z setem możemy również wymienić 1 broń lub tarczę +13+28. Item może posiadać maksymalnie 3 opcje excellent i nie może mieć opcji z Jewel of Harmony. MG muszą wymieniać sety z hełmem, jeśli taki istnieje. Po GR umieszczamy nasz secik w inventory i zgłaszamy się do GM na kanale #grand-reset podając nick postaci.

Set excange is a possibility to exchange any set +13+28 to the same set +0+0 with one additional excellent option chosen by player. We can also exchange one weapon or shield +13+28 as an addition to the set. Item can have maksimum of 3 excellent options and cannot have option form Jewel of Harmony. MG has to exchange helmet, if exists. After GR we put our set in the inventory of character and write to GM via #wymiana-setów telling nickname and what type of items do you want to exchange.

 +1 EXCELLENT ITEM Z 2 WYBRANYMI OPCJAMI // 1 EXCELLENT ITEM WITH 2 OPTIONS OF YOUR CHOICE

Możemy wybrać sobie jeden excellent item z dwoma excellent opcjami wybranymi przez gracza. Item może być częścią zbroi, bronią lub tarczą. Będzie miał także Luck i Skill, jeśli to możliwe.

You will be able to choose one excellent item with two excellent options of your choice. The item must be a part of armor, weapon or shield. It will also have Luck and Skill, if it's possible.


+DODANIE OPCJI EXC DO ITEMU // ADDING EXCELLENT OPTIONS TO ITEMS:

Jeśli wybierzemy ten Bonus, otrzymamy od GM'a możliwość dodania 2 losowych excellent opcji do itemów. Możemy dodać 2 opcje do 2 różnych itemów, bądź obydwie do jednego. Item może mieć maksymalnie 3 opcje.

If we choose this Bonus, we will be granted with a possibility to add 2 random excellent options to any item you want. You can add both options to a single item or two different one. An item cannot have more than 3 excellent options

 

+DODANIE LUCK DO ITEMU // ADDING LUCK TO ITEMS:

Mamy też możliwość dodać 2 razy Luck do wybranych przez nas itemów. Można też dodać 1 Luck i 1 losową Exc Opcję.

 We can also add 2 Luck to items of our choice. We can also add 1 Luck and 1 random Exc Option to item.


+ZMIANA KLASY POSTACI // CHARACTER CLASS EXCHANGE:

Od drugiego GR mamy możliwość zmiany klasy postaci na inną. W tym celu zgłaszamy się do GM, podajemy nick postaci i klasę, jaką chcemy otrzymać.

UWAGA: Wymieniana postać nie może mieć przy sobie żadnych itemów!

If it's your 2nd or higher GR, you can change your character's class to some else. In order to do that, you should contact to GM and tell him your Nickname and class you wish to change.

 IMPORTANT: Your character musn't have any items in the inventory or equipment while changing class!

 

Wszystkie sprawy związane z Bonusami do Grand Resetów zgłaszamy na Discordzie na kanale #grand-reset. W przypadku dodawania opcji, lub Luck do itemów, należy podać dokładnie jaki item posiadamy.

All stuff related with Grand Reset Bonus can be submited in #grand-reset channel of Discord server. If you want to modify existing item wit your bonus, you should also specify what item do you have. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login

User ID:
Password:

Rankingi» More

Characters
Guilds

 • 1
  misan
  1 [ 13 ] [ 4 ]
 • 2
  Raff
  169 [ 12 ] [ 4 ]
 • 3
  v1rusek
  397 [ 24 ] [ 3 ]
 • 4
  Siwy
  396 [ 20 ] [ 3 ]
 • 5
  kokoDZAMBO
  1 [ 19 ] [ 3 ]

TopList

mu private servers Mu Online Private Servers

Discord