Connect Server Online
Game Server Online
Siege Server Online
Wszystkich Graczy 820
Wszystkich Postaci 1322
Wszystkich Gildii 17
Graczy Online 1
 • WykopMU > News
The Selupan Is Comming
Posted on on September 16, 2018 | 21:44

THE SELUPAN IS COMMING

 

The Selupan - master of destruction and lord of frost is coming. From now on you are able to face this hideous arachnid. Below you can find the list of all skills and abilities he may use against you:


30 mln HP, 28.4-39.8 k dmg, 22.7k defence, 47.3k attack rate, 13.2 k defence rate


Stern - chance to freeze a player for 4-5 sec

Decay Shot - Selupan deals AOE damage to all targets in front of him

Freezing Stab - Selupan deals AOE damage to all surrounding enemies

Frost Shield – Selupan increases his defensive power for 5-10 seconds

Furious Stamp - Selupan stamps on the ground causing rocks to fall down and deal damage to all players

Aura of Deep Frosts - this aura makes all LaCleon monsters twice as strong. The aura creates Frost Bloom when a player dies, which is causing frost explosion dealing 150-200k dmg and freezing all targets in 22 yards of range for 10 sec.

Abomination - Selupan will rise a player’s corpses and create a Death King Skeleton which will serve him for 2 minutes. The skeleton can deal 150-210k dmg and cannot be killed.

Enrage - the boss enrages when the battle takes more than 10 min. The Enrage state freezes all players and causes 150-200k dmg to them every second.


PHASE 1

When Selupan’s HP falls below 95%, he starts a 1st phase with sentence “You shall see my power!”. He uses all above abilities + as below:


Summon Mammoth - Spawns a Giant Mammoth once per 10 sec.

Meteors of Sahamutt - Once per 20 seconds a random player gets the Sahamut buff, which makes him burn. The player leaves invisible trail that creates meteorites when someone steps on it. Meteorite causes 34-48k dmg per tic and can be stacked up to 4 tics per second.


PHASE 2

Selupan enters 2nd phase, when his HP is below 80%. He opens this stage by saying “Come to me, let it pierce you to the bone!”. He uses all above abilities and he spawns Ice Giants instead of Giant Mammoth.


Ice Giant - this monster is summoned by Selupan every 10 sec. Once killed, he has 60% chance to spawn 4 Ice Monsters.

Ice Monster - slows his killer upon death. In addition he will freeze all players near the killer if he has no Ring of Ice or Pendant of Ice equipped. The freezing lasts 10 sec.


PHASE 3

The Selupan enters 3rd phase below 50% HP. He shouts “You're just a miserable dust!” and then he will use all above abilities and all as below:


Summon Golden Titan - Every 30 sec. the Selupan opens the Gate and starts the summoning. The gate has 3 mln HP. If it's not destroyed, within 10 sec., the Golden Titan will come out of the portal. A Titan have 5 mln HP and he will deal 150-210k dmg to all players nearby. If the Titan is killed, he will cause a Frost Bloom in 6 yards of range. If the Titan is not killed within 15 seconds, he will despawn and cause a Frost Bloom over entire area with vast amount of damage.


PHASE 4

The 4th phase starts when the Selupan drops below 20% of HP. From now on he will make Sahamutt Meteor over a random player every 15 sec. instead of 30 sec. and the player will be frozen. You will be warned with “You won't run from me!” sentence.


Every damage mentioned above is scaled with the player's defensive powers, which means it will be lower depending on how many agility and def. he has.

 

 


 


Selupan – pan zniszczenia i władca mrozu nadchodzi. Od teraz możesz stawić czoła temu odrażającemu arachidowi. Poniżej znajdziesz listę wszystkich zdolności, jakie może wykorzystać przeciwko tobie:

 

30 mln HP, 28,4-39,8 k dmg, 22,7k defence, 47,3k attack rate, 13,2 k defence rate


Stern – szansa na zamrożenie gracza na 4-5 sek.

Decay Shot – Selupan zadaje obrażenia obszarowe wszystkim celom znajdującym się przed nim.

Freezing Stab – Selupan zadaje obrażenia obszarowe wszystkim otaczającym go przeciwnikom.

Frost Shield – Selupan zwiększa swoją obronę na 5-10 sek.

Furious Stamp – Selupan uderza o ziemię powodując, że strop jaskini wali się na graczy i zadaje im obrażenia.

Aura of Deep Frosts – aura mrozu która sprawia, że wszystkie otaczające Selupana stwory z LaCleon są dwa razy silniejsze. Aura powoduje również Frost Bloom, gdy gracz zginie. Frost Bloom to silna eksplozja mrozu, zadająca 150-200k dmg i zamrażająca na 10 sek. wszystkie cele w zasięgu 22 jardów. Bloom mogą powodować też niektóre potwory.

Abomination – Selupan pożyczy sobie twoje zwłoki i stworzy z nich Death Kinga, który będzie mu służyć przez 2 min. Szkielet może zadawać 150-210k dmg i nie może być zabity.

Enrage – boss dostanie szału, jeśli walka z nim będzie trwać dłużej niż 10 min. Enrage zamraża wszystkich graczy i zadaje im 150-200k dmg w każdej sekundzie.


FAZA 1

Gdy życie Selupana spadnie poniżej 95%, rozpocznie się 1 faza. Selupan wypowie kwestię “You shall see my power!”, po czym zacznie używać wszystkich w/w zdolności + to co niżej:


Summon Mammoth – Selupan przywołuje Giant Mammoth co 10 sek.

Meteors of Sahamutt – Co 20 sek. losowy gracz otrzyma Sahamut buffa, który sprawi, że gracz zacznie płonąć. Gracz będzie pozostawiał za sobą niewidzialny ślad, który przywoła meteoryty, jeśli ktoś na niego stanie. Meteoryty powodują 34-58k dmg co tik i mogą stackować się do 4 razy.


FAZA 2

Selupan wkracza w drugą fazę, gdy jego życie spadnie poniżej 80%. Rozpoczyna ten etap zdaniem “Come to me, let it pierce you to the bone!”. Od tej pory będzie używać wszystkich powyższych zdolności i będzie przywoływać Ice Gianty zamiast mamutów.


Ice Giant – ten potwór jest przywoływany przez Selupana co 10 sek. Gdy zostanie zabity, ma 60% szans, że rozpadnie się na 4 mniejsze Ice Monstery.

Ice Monster – W momencie gdy ginie, spowalnia swojego zabójcę. Co więcej może go zamrozić, tak samo jak i wszystkich otaczających go sojuszników, jeśli zabójca nie ma założonego Ring of Ice, ani Pendant of Ice. Zamrożenie trwa 10 sek.


FAZA 3

Selupan rozpoczyna 3 fazę poniżej połowy HP. Krzyczy “You're just a miserable dust!”, po czym zaczyna używać nowej zdolności:


Przywołanie Golden Titana – Co 30 sek. Selupan będzie próbował przywołać Golden Titana. Najpierw pojawi się brama, która ma 3 mln. HP. Jeśli nie zostanie zniszczona, po 10 sek. wyjdzie z niej Golden Titan. Titan ma 5 mln HP i zadaje 150-210k dmg otaczającym go przeciwnikom. Jeśli zostanie w porę zabity, zada Frost Bloom na obszarze 6 yd. Jeśli nie zostanie zabity w ciągu 15 sek., zakończy swój żywot powodując Frost Bloom na całym obszarze walki i powodując ogromne obrażenia.


FAZA 4

Ostatnia faza rozpoczyna się przy 20% HP. Selupan wypowiada kwestię ”You won't run from me!”. W 4 fazie Meteory Sahamutta będą pojawiać się co 15 sek., zamiast 30. Oprócz tego będą zamrażać swoją ofiarę.


Wszystkie wspomniane powyżej obrażenia są przeliczane poprzez defence gracza. Oznacza to, że mogą być niższe w zależności od tego, jak dużo agility i defa ma postać.

 

By Admin (Administrator)

Login

User ID:
Password:

Rankingi» More

Characters
Guilds

 • 1
  ParowaMG
  400 [ 227 ] [ 0 ]
 • 2
  Fajny
  400 [ 224 ] [ 0 ]
 • 3
  peperSM
  400 [ 174 ] [ 0 ]
 • 4
  PanKruk
  400 [ 141 ] [ 0 ]
 • 5
  DzikaPicza
  400 [ 127 ] [ 0 ]

TopList

mu private servers Mu Online Private Servers

Discord